ZASADY GWARANCJI NA USŁUGI WYKONANE PRZEZ FSV PERFORMANCE

 

Niniejszy dokument ma zastosowanie do wszystkich usług wykonanych przez FSV PERFORMANCE
i obowiązuje od dnia 01.01.2020

 

 1. Usługi FSV PERFORMANCE wykonywane są na indywidualne zamówienia klienta, zgodnie z podanym przez klienta opisem parametrów technicznych. Klient zobowiązany jest do podania następujących parametrów technicznych pojazdu, do którego ma być wykonana usługa: - marka, model - pojemność - moc silnika - rok produkcji - strona prawa lewa - typ skrzyni biegów - rodzaj paliwa W przypadku podania przez klienta niewłaściwych parametrów lub niepodania części parametrów – producent wyłącza swoją odpowiedzialność w zakresie niniejszej gwarancji.
 2. Usługi wykonywane przez FSV PERFORMANCE przed wysłaniem do klienta są sprawdzane przez co najmniej dwóch pracowników firmy, działanie to ma na celu zapewnienie, by usługi, do których mają Państwo zaufanie, spełniały surowe standardy. W rezultacie w przypadku wystąpienia problemu związanego z produktem usługi FSV PERFORMANCE spowodowanego wadami produkcyjnymi dotyczącymi materiału lub wykonania, FSV PERFORMANCE, według własnego uznania, naprawi lub wymieni produkt usługi zgodnie z warunkami gwarancji określonymi w niniejszym dokumencie.
 3. Okres gwarancji wynosi 6 miesięcy od daty wystawienia dokumentu potwierdzającego zakup.
 4. Niniejsza gwarancja obejmuje wyłącznie wady powstałe na etapie realizowania usługi do momentu przekazania właściwie zapakowanego produktu firmie przewozowej. Nie obejmuje żadnych szkód spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem (na przykład przewożeniem nietypowych przedmiotów), zaniedbaniem, wypadkami, otarciem, ekspozycją na zbyt wysokie lub zbyt niskie temperatury, działaniem rozpuszczalników, kwasów, wody, uszkodzeniem podczas transportu lub montażu.
 5. Elementów poddanych procesowi naprawy oraz produktów używanych niezgodnie z przeznaczeniem (modyfikacje zawieszenia, skrzyni biegów, silnika ) lub w motorsporcie gwarancja nie obejmuje.
 6. Prace konserwacyjne lub naprawy produktu będącego przedmiotem usługi objętego niniejszą gwarancją wykonywane poza siedzibą FSV PERFORMANCE skutkują unieważnieniem niniejszej gwarancji.
 7. Klient ponosi wszelkie koszty związane z dostarczeniem produktu/części/samochodu do siedziby FSV PERFORMANCE, w tym, między innymi, koszty opakowania, wysyłki i obowiązujących podatków. Powyższe jest zgodne w całości z uregulowaniami Kodeksu Cywilnego w tym zakresie: Art. 548. § 1. Z chwilą wydania rzeczy sprzedanej przechodzą na kupującego korzyści i ciężary związane z rzeczą oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy.
 8. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość wykonania ostatecznego montażu, instalacji i regulacji silnika, w którym zamontowano przedmiot zlecenia.
 9. Warunkiem uznania gwarancji jest niezwłoczne zgłoszenie wady i dostarczenie towaru do siedziby FSV PERFORMANCE .Towar po rozpatrzeniu gwarancji będzie do odbioru w siedzibie FSV PERFORMANCE, lub może zostać wysłany na koszt odbiorcy w przypadku nieuwzględnienia gwarancji lub w przypadku jej uwzględnienia na koszt firmy.

REMONTY SILNIKÓW BENZYNOWYCH I WYSOKOPRĘŻNYCH

Nasza usługa dotyczy tych silników Forda, które ze względu na swoją konstrukcję dają możliwość przeprowadzenia remontu w zakresie małym lub generalnym.

 1. Każda z usług kończy się złożeniem silnika na oryginalnych częściach marki Ford.
 2. Auto zostaje wydane klientowi w momencie wykonania przez warsztat pierwszych 500km tzw "dotarcia", podczas którego sprawdzamy czy wszystko zostało wykonane, a silnik nie posiada innych ukrytych wad oraz wycieków.

ZASADY REKLAMACJI

 

 1. Reklamacje można składać w formie pisemnej, listem tradycyjnym pod adres wskazany w Danych Kontaktowych Sprzedawcy, przy użyciu formularza, który jest dostępny do pobrania tutaj.
 2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać opis problemu oraz dane identyfikacyjne Klienta.
 3. Sprzedawca rozpoznaje reklamacje w terminie 14 dni od daty zgłoszenia. W treści składanej reklamacji zaleca się podanie Danych Kontaktowych Klienta, które posłużą udzieleniu odpowiedzi na reklamację oraz prowadzeniu korespondencji z nią związanej.
 4. W przypadku gdy reklamacja dotyczy Produktu, w celu rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedawcę, Klient powinien Dostarczyć lub przesłać reklamowany Produkt na adres Sprzedawcy.
 5. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową Produktu wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwy albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową wymagałby nadmiernych kosztów.
 6. Jeżeli Klient nie jest Konsumentem, Sprzedawca może odmówić wymiany Produktu na wolny od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę Produktu sprzedanego.
 7. Jeżeli Produkt ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Produkt był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Produktu na wolny od wad lub usunięcia wady. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 8. Obniżona cena o której stanowi pkt 7 powyżej, powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z Umowy, w jakiej wartość Produktu z wadą pozostaje do wartości Produktu bez wady.
 9. Produkty mogą być objęte gwarancją producenta lub dystrybutora. W takim przypadku, Klient jest uprawniony do reklamowania Produktu przy zastosowaniu uprawnień wynikających z gwarancji, poprzez dokonanie reklamacji do gwaranta. Złożenie reklamacji do gwaranta może zostać dokonane za pośrednictwem Sprzedawcy lub bezpośrednio do gwaranta.
 10. Części oraz podzespoły zakupione w naszej firmie są przeznaczone do profesjonalnego montażu w wyspecjalizowanych warsztatach tuningowych. Firma FSV-Performance nie bierze odpowiedzialności za straty powstałe w przypadku błędnego montażu oraz wad ukrytych sprzedawanych podzespołów.
 11. W przypadku uzasadnionej wady towaru firma FSV-Performance może wymienić towar na nowy po wcześniejszej uznanej reklamacji przez producenta , jednak nie ponosi kosztów związanych z powstałą awarią.