ZASADY GWARANCJI NA USŁUGI WYKONANE PRZEZ FSV PERFORMANCE

 

Niniejszy dokument ma zastosowanie do wszystkich usług wykonanych przez FSV PERFORMANCE
i obowiązuje od dnia 01.01.2020

 

  1. Usługi FSV PERFORMANCE wykonywane są na indywidualne zamówienia klienta, zgodnie z podanym przez klienta opisem parametrów technicznych. Klient zobowiązany jest do podania następujących parametrów technicznych pojazdu, do którego ma być wykonana usługa: - marka, model - pojemność - moc silnika - rok produkcji - strona prawa lewa - typ skrzyni biegów - rodzaj paliwa W przypadku podania przez klienta niewłaściwych parametrów lub niepodania części parametrów – producent wyłącza swoją odpowiedzialność w zakresie niniejszej gwarancji.
  2. Usługi wykonywane przez FSV PERFORMANCE przed wysłaniem do klienta są sprawdzane przez co najmniej dwóch pracowników firmy, działanie to ma na celu zapewnienie, by usługi, do których mają Państwo zaufanie, spełniały surowe standardy. W rezultacie w przypadku wystąpienia problemu związanego z produktem usługi FSV PERFORMANCE spowodowanego wadami produkcyjnymi dotyczącymi materiału lub wykonania, FSV PERFORMANCE, według własnego uznania, naprawi lub wymieni produkt usługi zgodnie z warunkami gwarancji określonymi w niniejszym dokumencie.
  3. Okres gwarancji wynosi 6 miesięcy od daty wystawienia dokumentu potwierdzającego zakup.
  4. Niniejsza gwarancja obejmuje wyłącznie wady powstałe na etapie realizowania usługi do momentu przekazania właściwie zapakowanego produktu firmie przewozowej. Nie obejmuje żadnych szkód spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem (na przykład przewożeniem nietypowych przedmiotów), zaniedbaniem, wypadkami, otarciem, ekspozycją na zbyt wysokie lub zbyt niskie temperatury, działaniem rozpuszczalników, kwasów, wody, uszkodzeniem podczas transportu lub montażu.
  5. Elementów poddanych procesowi naprawy oraz produktów używanych niezgodnie z przeznaczeniem (modyfikacje zawieszenia, skrzyni biegów, silnika ) lub w motorsporcie gwarancja nie obejmuje.
  6. Prace konserwacyjne lub naprawy produktu będącego przedmiotem usługi objętego niniejszą gwarancją wykonywane poza siedzibą FSV PERFORMANCE skutkują unieważnieniem niniejszej gwarancji.
  7. Klient ponosi wszelkie koszty związane z dostarczeniem produktu/części/samochodu do siedziby FSV PERFORMANCE, w tym, między innymi, koszty opakowania, wysyłki i obowiązujących podatków. Powyższe jest zgodne w całości z uregulowaniami Kodeksu Cywilnego w tym zakresie: Art. 548. § 1. Z chwilą wydania rzeczy sprzedanej przechodzą na kupującego korzyści i ciężary związane z rzeczą oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy.
  8. Warunkiem uznania gwarancji jest niezwłoczne zgłoszenie wady i dostarczenie towaru do siedziby FSV PERFORMANCE .Towar po rozpatrzeniu gwarancji będzie do odbioru w siedzibie FSV PERFORMANCE, lub może zostać wysłany na koszt odbiorcy w przypadku nieuwzględnienia gwarancji lub w przypadku jej uwzględnienia na koszt firmy.